Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

 

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

 • Napapiirin investointi, Tiina Mölläri esitteli asiaa.
 • Vs. intendentti Inka Puhaka oli esittäytymässä.
 • Nuorisopalveluiden koordinaattori Rauno Savela esitteli nuorisopalvelujen kesätoimintaa 2022.
 • Erityisasiantuntija Anne Luiro kertoi lapsivaikutusten arviointi -mallista.
 • Liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen kertoi yhteistoimintasopimuksesta KOy Lappi Areenan kanssa
 • Rovalan toiminnanjohtaja Eero Pentti ja Rovaniemen kansalaisopiston rehtori Paula Fräntti-Niemelä esittelivät kansalaisopiston toimintaa.
 • Soteuudistuksen valmistelu
 • Hallintotyöryhmä
 • Talouskatsaus toukokuu 2022
   

Merkittiin, että Maija Pirttijärvi poistui kokuksesta klo 14.23.

 • Palveluohjaaja Mervi Pöykiöniemen tiedote iltapäivätoiminnasta mm. Alakorkalon koulun iltapäiväkerho totoutuu. Alakorkalonkoulun iltapäiväkerho toteutuu, Rautiosaaren kerhoon etsitään ohjaajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.