Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.5.2022

Vanhusneuvoston pöytäkirja 1.6.2022

Lapin aluehallintoviraston vastaus 14.6.2022, LAAVI/684/2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 13.6.2022, 793/2022

Uimahallin liukumäki
- mäki on vanha ja vaarallinen eikä sitä voida enää korjata.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.