Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Koulutus- ja vapaa-ajanpalveluiden talousarvio 2023 &MTA 2022

ROIDno-2022-2235

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen luvussa 5.2. säädetään talousarviomuutoksista: 

"Toimielimille on tehtävä esitys käyttösuunnitelman muutoksesta, mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana. Hallintosäännön 77 § (KV 9.8.2021 § 78) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarviomuutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina val-tuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Toimielimien on tehtävä esitykset talousarviomuutoksista ensisijaisesti osavuosikatsauksen yhteydessä." 

16.6.2022 tilanteen mukaan koulutuspalveluissa tai vapaa-ajanpalveluissa ei ole tarvetta muutetulle talousarviolle.

Koulutuspalveluiden alustavat talousarvio 2023 on 80,12 M€.
Vapaa-ajanpalveluiden alustava talousarvio 2023 on 19,44 M€.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy koulutuspalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden alustavan talousarvion 2023 yhteensä 99,56 M€. Lopullinen talousarvio päätetään syyskuussa 2022.

Toimialajohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy koulutuspalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden alustavan talousarvion 2023 yhteensä 99,56 M€. Lopullinen talousarvio päätetään syyskuussa 2022. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa , että 16.6.2022 tilanteen mukaan koulutuspalveluissa tai vapaa-ajanpalveluissa ei ole tarvetta muutetulle talousarviolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

 

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, vapaa-ajanpalvelut