Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Opetusjärjestelyt pienryhmissä

ROIDno-2022-2550

Perustelut

Sivistyslauta pyysi Rovaniemen koulutuspalveluita selvittämään opetusjärjestelyiden riittävyyttä ja laatua pienryhmässä opiskelevilta oppilailta sekä heidän huoltajiltaan. Koulutuspalveluissa oli jo käynnissä prosessi, missä oli tarkoituksena selvittää kyselyin opetuksen ja koulunkäynnin tuen laatua koko opetushenkilöstöltä ja kaikilta huoltajilta. Kaikki edellä mainitut kyselyt toteutettiin kevään 2022 aikana ja tulokset on analysoitu. Opetushenkilöstöä koskeva kysely toteutettiin yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa ja kaksi pro gradu -opiskelijaa toteuttivat itse kyselyn sekä tulosten analysoinnin. Tämän kyselyn tulokset voidaan esitellä lautakunnalle, mikäli niin halutaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslauta merkitsee kyselyjen tulokset tiedoksi. 

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.