Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Maija Pirttijärven ja varalle Vesa Puurosen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  22.6.2022  Pöytäkirja julkaistaan 23.6.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjatarkastajaksi Jaakko Raivion ja varalle Laura Tarvaisen.