Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Talousarvion 2023 suunnitteluohjeen läpikäynti

ROIDno-2022-2496

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Käsitellään Talousarvion suunnitteluohje 2023, joka hyväksytty kaupungin hallituksessa. 

Kaupunginhallitus käsittelee ohjeen kokouksessaan 27.6.2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistysautakunta merkitsee tiedoksi Talousarvion suunniteluohjeen 2023.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Talous- ja rahoitusjohtaja, toimialajohtaja, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.