Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2023

§ 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.
Jäsenistä Marjo Rundgren, Laura Tarvainen, Markku Kallinen, Jaakko Raivio, Nafisa Yeasmin ja Vesa Puuronen osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan päätösehdotuksen.