Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2023

§ 113 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Marjo Rundgren ja varalle Pirita Nenonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.11.2023.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajat päätösehdotuksen mukaisesti.