Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2023

§ 114 Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen hallinnon henkilöstön rakenne

ROIDno-2023-3605

Valmistelija

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimialajohtaja esittelee sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinnon henkilöstön rakenteen, henkilöstön määrän ja tehtävät sekä toimialan koko henkilöstön määrän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saadun esityksen tiedoksi. 

Päätös

Toimialajohtajan muutettu päätösehdotus:

Sivistyslautakunta edellyttää, että palvelualuerajat ylittävää yhteistoimintaa toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa tulee lisätä. Poistuvien tehtävien talousvaikutukset tulee huomioida vuoden 2024 talousarviossa.

Muilta osin lautakunta merkitsee saadun esityksen tiedoksi.