Sivistyslautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.

Pöytäkirja julkaistaan keskiviikkona 1.7.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Maija Pirttijärven ja varalle Timo Tolosen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Antti Väänäsen ja varalle Tiina Outilan.