Sivistyslautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Toimijasopimus Suomen Nuorisoseurat Rautiosaaren koulu syksy 2020

ROIDno-2020-1943

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys.
Neuvotteluissa on lukuvuoden 2020–2021 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu Rovaniemen seurakunnan kerhot 14 x 1400 € / kuukausi, Rovalan Nuoret ry:n kerhot 19 x 1650 € / kuukausi, Rovaniemen 4H-yhdistyksen kerho 4 x 1650 € / kuukausi, Suomen Nuorisoseurat ry:n kerhot 4 x 1650 €/ kuukausi ja Rovaniemen seudun steinerkouluyhdistyksen kerho 2 x 1 650 €/ kuukausi.
Lukuvuonna 2020-2021 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma on 674 500 euroa. Summaan ei sisälly maksuvapautusten korvaaminen toimijoille, joka on noin 41 000 euroa vuodessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 1-6 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimijasopimukset.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulutuspalvelut.
Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla.

Rautiosaaren koulun iltapäivätoimintaan on tullut 7 hakemusta, joka on toimintasuunnitelman mukainen minimimäärä toiminnan aloittamiseksi. Aiemman käytännön mukaisesti huoltajia on pyydetty vahvistamaan palveluohjaajalle sitoutumisensa iltapäivätoimintaan syyslukukauden 1.8.- 22.12.2020 ajaksi.
Joulukuussa huoltajille tehdään uusi kysely, jossa tarkistetaan heidän sitoutumisensa toimintaan kevätlukukauden ajaksi.

Neuvotteluissa on Rautiosaaren koulun syyslukukauden 2020 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu 1,5 x 1650 € / kuukausi.
Syyslukukauden 2020 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma Rautiosaaren koulun iltapäivätoiminnasta on 12 375 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Rautiosaaren koulun iltapäivätoiminnan toimijasopimuksen. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön vs. toimialajohtajana toimivan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote koulutuspalvelut