Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Erityisasiantuntijan toimen lakkauttaminen ja erityisasiantuntijan viran perustaminen

ROIDno-2020-2056

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen erityisasiantuntijan tehtäviin lisättiin psykososiaalisen oppilashuollon esimiestehtävät keväällä 2019. 

Erityisasiantuntijan tehtävä on tähän asti täytetty määräaikaisesti, vaikka tarve on osoittautunut jatkuvaksi. Tehtävässä tulee päätettäväksi asiakkaalle järjestettävästä oppilashuollon resurssista yleisesti ja välillä myös yksilötasolla, joka on katsottava virkasuhdetta edellyttäväksi julkisen vallan käytöksi. 

Hallintosäännön 55 §:n mukaan  lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Lautakunta päättää

1. lakkauttaa erityisasiantuntijan toimen (nro: 71407003) ja

2. perustaa erityisasiantuntijan viran.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Harri Rapo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Satu Lind, Kai Väistö