Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2020-2021

ROIDno-2020-1943

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys.
Neuvotteluissa on lukuvuoden 2020–2021 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu Rovaniemen seurakunnan kerhot 14 x 1400 € / kuukausi, Rovalan Nuoret ry:n kerhot 19 x 1650 € / kuukausi, Rovaniemen 4H-yhdistyksen kerho 4 x 1650 € / kuukausi, Suomen Nuorisoseurat ry:n kerhot 4 x 1650 €/ kuukausi ja Rovaniemen seudun steinerkouluyhdistyksen kerho 2 x 1 650 €/ kuukausi.
Lukuvuonna 2020-2021 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma on 674 500 euroa. Summaan ei sisälly maksuvapautusten korvaaminen toimijoille, joka on noin 41 000 euroa vuodessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 1-6 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimijasopimukset.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote koulutuspalvelut