Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikuntajohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakentajan valinta, 28.05.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 101 Siirtopäätös vakanssille 56400061, 28.05.2020
§ 102 Siirtopäätös vakanssille 26320118, 28.05.2020
§ 104 Määräaikainen siirto vakanssille 71397023, 02.06.2020
§ 105 Irtisanoutuminen vakanssi 26320014, 02.06.2020
§ 107 Siirtopäätös vakanssille 10277007, 09.06.2020
§ 108 Rantavitikan koulun rehtorin viransijaisuus 8.-30.6.2020, 10.06.2020
§ 109 Siirtopäätös vakanssille 26320058, 10.06.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 103 Tutkimuslupa/Liikunnallisuus ja koulumenestys- käsi kädessäkö?, 29.05.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Ero kulttuurituottajan toimesta, 04.06.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Tutkimuslupapäätös:
§ 90 Tutkimuslupa / Niina Järvinen ja Elina Korva, 27.05.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 128 Koulu- ja päiväkotitarvikkeiden hankinta, 05.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 118 Täyttölupa/nuoriso-ohjaaja (vakanssinro 36435017) 29.5.2020, 29.05.2020
§ 122 Ylikylän peruskoulun rehtorin viran 45670011 täyttäminen, 02.06.2020
§ 123 Rantavitikan peruskoulun rehtorin viran 45670003 täyttäminen, 02.06.2020
§ 124 Korkalovaaran peruskoulun rehtorin viran 4567005 täyttäminen, 02.06.2020
§ 125 Muurolan peruskoulun rehtorin viran 26320128 täyttäminen, 02.06.2020
§ 126 Lyseonpuiston lukion rehtorin viran 28433005 täyttäminen, 02.06.2020
§ 133 Liikuntakoordinaattorin nimikkeen ja tehtäväpalkan muutos, 05.06.2020
§ 134 Liikuntajohtajan tehtäväpalkan muutos, 05.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.