Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

 • kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli kouluissa ja päiväkodeissa (Kai ja Tarja)

 • seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja toimintamalli kouluissa/ erityisasiantuntija Mervi Johansson ja koulupsykologi Tuomas Kolehmainen olivat kokouksessa esittelemässä asiaa.

 • Osaamisen edistäminen liittyen grooming ilmiöön - koulutuksen järjestäminen (ulkoisen rahoituksen haku, tämä tarkennetaan Jussin kanssa)

 • OKM - Esittävän taiteen valtionosuudet myönnetty; Rovaniemen teatteri, Lapin kamariorkesteri, Tanssiteatteri Rimpparemmi

 • Kulttuurimatkailun kehittämishanke

 • OKM:n erityisavustus 90 000€ perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön
  vaiheen 2 pilotointiin vuosille 2022-2023

 • Skeittiparkki

 • Yläkemijoen koulun liikuntasalin vuokrat

 • sivistyslautakunnan joulukuun kokouksen siirto torstaille 16.12.2021 klo 8.30.

 • Hallintosääntöuudistus

 • Uimahalli

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Timo Tolonen liittyi kokoukseen klo 14.09

Merkittiin, että Mervi Johansson ja Tuomas Kolehmainen poistuivat kokouksesta klo 14.12.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi ja päätti siirtää joulukuun kokouksen (9.12.)  torstaille 16.12. klo 8.30.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.