Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen maksuun

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32