Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Sivistyslautakunnan kokouspäivät kevat 2022

ROIDno-2020-203

Perustelut

Sivistyslautakunnan kokouspäivät keväällä 2020 seuraavasti:

Torstai 27.1.2022 klo 13.15.
Torstai  24.2.2022 klo 13.15.
Torstai 24.3. 2022 klo 13.15.
Torstai 28.4.2022 klo 13.15.
Torstai 5.5.2022 seminaari
Torstai  2.6.2022 klo 13.15.
Torstai 16.6.2022 klo 13.15.

Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa kevään 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.