Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Valtuustoaloite maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

ROIDno-2021-630

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Outila ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki toteuttaa tämän kevään aikana pilotoinnin maksuttoman aamupalan järjestämisestä, minkä tavoitteena on saada selville tarkka kustannustaso, aamupalan tarjoamisen kysyntä, työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä muut maksuttoman aamupalan järjestämiseen liittyvät tekijät. Pilotointi toteutetaan yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa ja mukaan tullaan valitsemaan riittävä määrä kouluja, jotta voidaan toteuttaa seurantakysely ja selvitettää pilotoinnin vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen sekä hyvinvointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Tiina Outila on tehnyt 15.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

“Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.”

Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021 toteuttaa kevään 2021 aikana pilotoinnin maksuttoman aamupalan järjestämisestä Rovaniemen kouluissa. Pilotointia ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan kevään aikana koronarajoituksien vuoksi sekä oppilaiden osoittaman alhaisen kiinnostuksen pilottia kohtaan. Edellä mainittujen syiden vuoksi pilotoinnilla ei olisi saatu tavoiteltua lisätietoa aloitteeseen liittyen ja pilotointi päätettiin siirtää syyslukukaudelle 2021. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki toteuttaa aiemmin keväälle suunnitellun pilotoinnin maksuttoman aamupalan järjestämisestä syksyllä 2021, minkä tavoitteena on saada selville tarkka kustannustaso, aamupalan tarjoamisen kysyntä, työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä muut maksuttoman aamupalan järjestämiseen liittyvät tekijät. Pilotointi toteutetaan yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa ja mukaan tullaan valitsemaan riittävä määrä kouluja, jotta voidaan toteuttaa seurantakysely ja selvitettää pilotoinnin vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen sekä hyvinvointiin.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen ja antaa sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

Valmistelija

  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Tiina Outila on tehnyt 15.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin “Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.”

Sivistyslautakunta päätti 18.3.2021, että Rovaniemen kaupunki toteuttaa kevään aikana pilotoinnin maksuttoman aamupalan järjestämisestä, minkä tavoitteena on saada selville tarkka kustannustaso, aamupalan tarjoamisen kysyntä, työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä muut maksuttoman aamupalan järjestämiseen liittyvät tekijät. Pilotointi toteutetaan yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa ja mukaan tullaan valitsemaan kouluja sosioekonomisin perustein. Osana pilottia toteutetaan seurantakysely, millä selvitetään vaikutuksia oppilaiden vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Lähtötasokysely osoitti, että oppilaiden kiinnostus maksuttomaan aamiaiseen oli hyvin alhainen.

Sivistyslautakunta päätti 26.8.2021, että pilotin toteuttamista yritetään uudelleen syyslukukauden 2021 aikana. Lähtötasokysely lähetettiin sähköisenä Wilman kautta 28.9.2021 ja vastausaikaa oli 6.10.2021 saakka. Kysely lähetettiin kolmelle ennakkoon valikoidulle pilottikoululle ja seuraaville oppilasryhmille:
Meltauksen koulu, kaikki vuosiluokat 1-6 = 25 oppilasta
Korkalonvaaran peruskoulu, vuosiluokat 8-9 = 315 oppilasta
Ounasrinteen peruskoulu, vuosiluokat 6-8 = 230 oppilasta 

Kysely lähetettiin yhteensä 570 oppilaalle ja vastauksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 63, vastausprosentin ollessa 11%. Vastanneista 63 oppilaasta, 43 oli kiinnostunut koululla tarjottavasta aamupalasta ja 20 ei ollut kiinnostunut. Kiinnostuneita kyselyyn vastanneista oppilaista oli 68% ja yhteensä kaikista kyselyn saaneista oppilaista 7,5%. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa, ettei maksuttomaan aamupalaan ole riittävää kiinnostusta oppilaiden taholta, joten maksutonta aamupalaa ei aleta tarjoamaan Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaille.

Vesa Puuronen esitti, että  sivistyslautakunta toteaa, että maksuton aamupalakokeilu aloitetaan Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaille Meltauksen, Korkalovaaran ja Ounasrinteen peruskouluissa. Sivistyslautakunta päättää, että selvitetään mahdollisuus tarjota maksuton aamupala myös lukiolaisille.

Laura Tarvainen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Toimialajohtajan esitys: jaa
Vesa Puurosen esitys: ei

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.