Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasia oheismateriaalina:

- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.2.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.