Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Lausunto ja selvitys Lapin aluehallintovirastoon saapuneen kantelun johdosta/ D: 2021-413

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 19