Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Oikaisuvaatimus lasten varhaiskasvatuksesta annetuista viranhaltijapäätöksistä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32