Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle Yeasmin Nafisan. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  24.3.2021. 

Pöytäkirja julkaistaan  25.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Pirjo Kumpulan ja varalle Yeasmin Nafisa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.