Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Susivoudin ulkokuntosali

ROIDno-2021-633

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Saara Koikkalainen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Terveysliikunnalla on kymmeniä suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Se parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, aikuisiän diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia myös mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Itsenäisesti ja ulkotiloissa tapahtuvan liikkumisen merkitys on lisääntynyt erityisesti nyt korona-aikana. Rovaniemi on merkittävä opiskelijakaupunki. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kampusalue sijaitsee pääasiassa Rantavitikalla, jossa on myös Lapin koulutuskeskus REDUn Jokiväylän toimintayksikkö. Alueella on myös paljon opiskelija-asuntoja. Susivoudin kenttä on näiden välittömässä läheisyydessä ja olisi siten luonteva sijoituspaikka ulkokuntosalille. Uudet liikuntavälineet tuon lähiliikuntapaikan yhteydessä palvelisivat myös Rantavitikan peruskoulua ja lähellä sijaitsevia päiväkoteja. Esitämme, että uusien liikuntavälineiden hankintaa kiirehditään niin, että Susivoudin ulkokuntosali pyritään avaamaan jo tulevana kesänä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että uusien liikuntavälineiden hankintaa kiirehditään niin, että Susivoudin ulkokuntosali pyritään avaamaan jo tulevana kesänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Susivoudin ulkokuntosalin rakentaminen pyritään käynnistämään määrärahojen puitteissa. Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain lähivuosien aikana.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kh

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.