Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Syväsenvaaran rehtori lukuvuodelle 21-22, 24.02.2021
§ 11 Hirvaan koulun koulunjohtajan sijaisuus lukuvuodelle 2021-2022, 25.02.2021

Kirjastonjohtaja
§ 2 Kulttuurituottajan valinta (Lisää saamen kieltä kirjastoihin, vaihe 2), 04.03.2021

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset vuodelle 2021, 22.02.2021

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Hankintapäätös:
§ 35 Ylikylän monitoimitalon toimistokalustehankinta, 22.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Koulusihteerin toimen vakanssi nro 16110018 täyttäminen, 28.01.2021
§ 33 Pop & jazz pianonsoiton lehtorin viran nro 39805001 täyttäminen, 19.02.2021
§ 36 Viulunsoiton lehtorin viran nro 56400135 täyttäminen, 23.02.2021
§ 37 Täyttämättäjättämispäätös virka 56400134, 23.02.2021
§ 39 Erityissuunnittelijan vakanssin 45670009 täyttäminen, 25.02.2021
§ 41 Kontrabassonsoiton sivutoimisen tuntiopettajan viran nro 564002004 täyttäminen, 02.03.2021
§ 42 Lehtorin viran 28420010 (liikunta, terveystieto ja valmennus) täyttäminen Ounasvaaran lukio, 02.03.2021
§ 43 Lehtorin viran 71397030 (matematiikka, fysiikka ja kemia) täyttäminen Lyseonpuiston lukio, 03.03.2021
§ 44 Lehtorin viran 71397014 (matematiikka ja fysiikka) täyttäminen Ounasvaaran lukio, 02.03.2021
§ 45 Lehtorin viran 26320109 (kemia ja matematiikka) täyttäminen Ounasvaaran lukio, 02.03.2021
§ 46 Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtorin viran nro 33703001 täyttäminen, 03.03.2021
§ 48 Lehtorin viran 26320002 (matematiikka, fysiikka ja kemia) täyttäminen Ounasvaaran peruskoulu, 03.03.2021
§ 50 Kouluisännän vakanssin 19286015 täyttäminen, 04.03.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 34 Tutkimuslupa/Anne Heinola, 19.02.2021
§ 51 Tutkimuslupa/ Verkkovälitteinen vuorovaikutus koulun sosiaalityössä, 08.03.2021

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Lapin kamariorkesterin päävierailija - sopimuksen jatkaminen, 19.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Lapin maakuntamuseo, amanuenssin toimen (vakanssi nro 900002) täyttö  , 01.02.2021
§ 15 Lapin maakuntamuseon valokuvaajan irtisanoutuminen toimestaan (vakanssi nro 60280001), 22.02.2021
§ 16 Rovaniemen taidemuseon intendentin toimen (vakanssi nro 900001) täyttö, 01.03.2021

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 25 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110161 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 26 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110045 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 27 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110199 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti, 09.03.2021
§ 28 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110151 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti, 09.03.2021
§ 29 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110166 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 30 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110034 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 31 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110080 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 32 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535048 täyttäminen / Meltauksen päiväkoti, 09.03.2021
§ 33 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535080 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 34 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535083 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 35 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535058 täyttäminen / Hirvaan päiväkoti, 09.03.2021
§ 36 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535079 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti, 09.03.2021
§ 37 Päiväkotiapulaisen toimen nro 39407014 täyttäminen / Rantavitikan päiväkoti, 09.03.2021
§ 38 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535084 täyttäminen / Ylikylän päiväkoti, 09.03.2021
§ 39 Päiväkotiapulaisen toimen nro 43535005 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 40 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212008 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti, 09.03.2021
§ 41 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212010 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 42 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170064 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 43 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170156 täyttäminen / Sahanperän päiväkoti, 09.03.2021
§ 44 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170072 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 09.03.2021
§ 45 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170172 täyttäminen / Muurolan päiväkoti, 09.03.2021
§ 46 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170119 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti, 09.03.2021
§ 47 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170084 täyttäminen / Vaaranlammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 48 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170167 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 49 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 39407058 täyttäminen / Mustikkaharjun päiväkoti, 09.03.2021
§ 50 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170061 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 51 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110217 täyttäminen / Rautiosaaren päiväkoti, 09.03.2021
§ 52 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110142 täyttäminen / Hirvaan päiväkoti, 09.03.2021
§ 53 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 39407187 täyttäminen / Hirvaan päiväkoti, 09.03.2021
§ 54 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110134 täyttäminen / Muurolan päiväkoti, 09.03.2021
§ 55 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110232 täyttäminen / Muurolan päiväkoti, 09.03.2021
§ 56 Varhaiskasvatukse lastenhoitajan toimen nro 26110069 täyttäminen / Rautiosaaren päiväkoti, 09.03.2021
§ 57 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110256 täyttäminen / Vaaranlammen päiväkoti, 09.03.2021
§ 58 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110038 täyttäminen / Päiväkoti Väinämöinen, 09.03.2021
§ 59 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110246 täyttäminen / Yläkemijoen päiväkoti, 09.03.2021
§ 60 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110250 täyttäminen / Päiväkoti Väinämöinen, 09.03.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 20 Tutkimuslupa / Tiina Kylmänen, 05.02.2021

Rehtori Muurolan peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Luokanopettajan (28428103) sijainen Muurolan peruskouluun ajalle 1.8.-31.12.2021, 03.03.2021
§ 4 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (56400127) Muurolan peruskoulussa ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022, 04.03.2021
§ 5 Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä Muurolan peruskoulussa ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022, 04.03.2021

Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
§ 2 Erityisluokanopettajan (10277014) viransijaisuus 1.8.-31.12.2021 / Ounasvaaran peruskoulu, 19.02.2021
§ 3 Erityisopetuksen tuntiopettajan virka (10289015) / Ounasvaaran peruskoulu, 03.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.