Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi osallistujat. Jäsenet Vesa Puuronen, Nafisa Yeasmin ja opetuspäällikkö Jussi Kainulainen osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Sivistyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.