Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jaakko Raivio ja varalle Nafisa Yeasmin.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2024.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.