Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 46 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon korottaminen

ROIDno-2024-1013

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi
Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon on esitetty päivitystarve johtuen viime vuosien voimakkaasta inflaatiosta sekä yksityisen sosiaalialan jo toteutuneista ja sopimuskaudella toteutuvista palkankorotuksista johtuen. Rovaniemi on korottanut varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa kolme kertaa aikavälillä 2020-2024:

Palvelusetelin arvo 1.1.2020-31.12.2022 833,23€

Palvelusetelin arvo 1.1.2023-31.7.2023 866,56€ (+33,33€= +4%)

Palvelusetelin arvo 1.8.2023-31.12.2023 892,56€ (+26€= + 3%)

Palvelusetelin arvo 1.1.2024 à 901,49€ (+8,93€ = +1%)

Palvelusetelin arvon lisäksi palvelusetelipäiväkodit saavat maksutta käyttöönsä kunnan tarjoamia palveluita liittyen erityiseen tukeen (käytössä 3 konsultoivaa erityisopettajaa), yleiseen tukeen (1 asiantuntijaopettaja), palveluohjaukseen, päiväkodin johtajien ohjaukseen ja neuvontaan sekä koulutukseen johtajille ja henkilöstölle. Näiden yhteisarvo per lapsi on 18,50€ kuukaudessa, mikä tulee lisätä palvelusetelin kokonaisarvoon.

Palvelusetelin arvot kunnan tarjoamilla maksuttomilla lisäpalveluilla:

Palvelusetelin arvo 1.1.2020-31.12.2022 851,73€

Palvelusetelin arvo 1.1.2023-31.7.2023 885,06€ (+33,33€= +4%)

Palvelusetelin arvo 1.8.2023-31.12.2023 911,06€ (+26€= + 3%)

Palvelusetelin arvo 1.1.2024 à 919,99€ (+8,93€ = +1%)

Kaikkiaan palvelusetelin arvoa on korotettu 8% vuosien 2020-2024 aikana. Kuluttajahintojen nousun sekä varhaiskasvatuksen palkkaohjelman takia kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet nopeammin mitä palvelusetelin arvon korotukset ovat ennättäneet kompensoimaan. Tästä johtuen palvelusetelin arvoon esitetään elokuusta 2024 lähtien 30 euron eli 3,3 prosentin korotusta. Korotuksen jälkeen palvelusetelin arvo ilman lisäpalveluita on 931,49€ ja lisäpalveluiden kanssa 949,99€.

Kaupunkivertailussa, johon on valittu 18 kaupunkia ja joista palvelusetelin perusarvo oli saatavilla verkosta, Rovaniemi sijoittuu ilman lisäpalveluita sijalle 7. korotuksen jälkeen:

Kaupunki

Palvelusetelin nykyinen arvo

Siilinjärvi

984

Kouvola

966

Oulu

965

Iisalmi

950

Lahti

946,80

Turku

937

Rovaniemi

931,49

Nurmijärvi

927

Hyvinkää

917

Pori

910

Mikkeli

905,24

Kuopio

893

Orimattila

890

Kerava

890

Joensuu

887

Kontiolahti

877

Jyväskylä

875

Hämeenlinna

869

 

Mikäli maksuttomat lisäpalvelut huomioidaan hinnassa, asettuu Rovaniemi sijalle 5 (ottamatta kantaa muiden kaupunkien mahdollisiin lisäpalveluihin)

Kaupunki

Palvelusetelin nykyinen arvo

Siilinjärvi

984

Kouvola

966

Oulu

965

Iisalmi

950

Rovaniemi

949,99

Lahti

946,80

Turku

937

Nurmijärvi

927

Hyvinkää

917

Pori

910

Mikkeli

905,24

Kuopio

893

Orimattila

890

Kerava

890

Joensuu

887

Kontiolahti

877

Jyväskylä

875

Hämeenlinna

869

Palvelusetelin 30 euron korotus tarkoittaa Rovaniemen kustannusrakenteessa noin 170 000 euron kustannuslisäystä vuodelle 2024 (1.8.2024 lähtien), ja vuositasolla sen jälkeen noin 400 000 euron kustannuslisäystä palvelusetelimenoihin. Kaupunginhallituksen 18.12.2023 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4.2. mukaisesti ”määrärahalisäystarpeet tulee ensisijaisesti kattaa toimielimen sisäisillä muutoksilla. Mikäli lisämäärärahan tarvetta ei pystytä toimielimen sisällä kattamaan, tulee käydä keskustelu mahdollisuudesta kattaa tarve muiden toimielinten määrärahoja siirtämällä” (Kaupuginhallituksen kokous 18.12.2023 §410).

Vuoden 2024 sekä 2025 kustannus saadaan kompensoitua tehostamalla ja organisoimalla omaa toimintaa uudelleen. Toimenpiteet toteutetaan 1.8.2024 lähtien, jolloin kompensaatio kohdentuu samasta ajankohdasta lähtien kuin vastaava kustannuksen nousu palvelusetelissä.

Mikäli palvelutuottajan ilmoittama lisämaksun korotus 1.8.2024 alkaen perustuu palvelusetelin riittämättömyyteen, tulee korotus perua.

Palvelusetelin sääntökirjaa päivitetään palvelusetelin arvon osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushintaa 30 eurolla eli 3,3 prosentilla 1.8.2024 lähtien. Korotuksen jälkeen palvelusetelin perusarvo on 931,49 euroa, joka päivitetään palvelusetelin sääntökirjaan. Korotuksen aiheuttama kustannusten kasvu kompensoidaan oman toiminnan tehostamisella ja uudelleenorganisoinnilla. Palveluntuottajia velvoitetaan perumaan palvelusetelin riittämättömyyteen perustuvat lisämaksut.

Päätös

Jäsen Nafisa Yeasmin saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.30.

Esittelijän muutettu päätösehdotus:
asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon on esitetty päivitystarve johtuen viime vuosien voimakkaasta inflaatiosta sekä yksityisen sosiaalialan jo toteutuneista ja sopimuskaudella toteutuvista palkankorotuksista johtuen. Rovaniemi on korottanut varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa kolme kertaa aikavälillä 2020-2024:

Palvelusetelin arvo 1.1.2020-31.12.2022 833,23€

Palvelusetelin arvo 1.1.2023-31.7.2023 866,56€ (+33,33€= +4%)

Palvelusetelin arvo 1.8.2023-31.12.2023 892,56€ (+26€= + 3%)

Palvelusetelin arvo 1.1.2024 à 901,49€ (+8,93€ = +1%)

Palvelusetelin arvon lisäksi palvelusetelipäiväkodit saavat maksutta käyttöönsä kunnan tarjoamia palveluita liittyen erityiseen tukeen (käytössä 3 konsultoivaa erityisopettajaa), yleiseen tukeen (1 asiantuntijaopettaja), palveluohjaukseen, päiväkodin johtajien ohjaukseen ja neuvontaan sekä koulutukseen johtajille ja henkilöstölle. Näiden yhteisarvo per lapsi on 18,50€ kuukaudessa, mikä tulee lisätä palvelusetelin kokonaisarvoon.

Palvelusetelin arvot kunnan tarjoamilla maksuttomilla lisäpalveluilla:

Palvelusetelin arvo 1.1.2020-31.12.2022 851,73€

Palvelusetelin arvo 1.1.2023-31.7.2023 885,06€ (+33,33€= +4%)

Palvelusetelin arvo 1.8.2023-31.12.2023 911,06€ (+26€= + 3%)

Palvelusetelin arvo 1.1.2024 à 919,99€ (+8,93€ = +1%)

Kaikkiaan palvelusetelin arvoa on korotettu 8% vuosien 2020-2024 aikana. Kuluttajahintojen nousun sekä varhaiskasvatuksen palkkaohjelman takia kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet nopeammin mitä palvelusetelin arvon korotukset ovat ennättäneet kompensoimaan. Tästä johtuen palvelusetelin arvoon esitetään elokuusta 2024 lähtien 30 euron eli 3,3 prosentin korotusta. Korotuksen jälkeen palvelusetelin arvo ilman lisäpalveluita on 931,49€ ja lisäpalveluiden kanssa 949,99€.

Kaupunkivertailussa, johon on valittu 18 kaupunkia ja joista palvelusetelin perusarvo oli saatavilla verkosta, Rovaniemi sijoittuu ilman lisäpalveluita sijalle 7. korotuksen jälkeen:

Kaupunki

Palvelusetelin nykyinen arvo

Siilinjärvi

984

Kouvola

966

Oulu

965

Iisalmi

950

Lahti

946,80

Turku

937

Rovaniemi

931,49

Nurmijärvi

927

Hyvinkää

917

Pori

910

Mikkeli

905,24

Kuopio

893

Orimattila

890

Kerava

890

Joensuu

887

Kontiolahti

877

Jyväskylä

875

Hämeenlinna

869

 

Mikäli maksuttomat lisäpalvelut huomioidaan hinnassa, asettuu Rovaniemi sijalle 5 (ottamatta kantaa muiden kaupunkien mahdollisiin lisäpalveluihin)

Kaupunki

Palvelusetelin nykyinen arvo

Siilinjärvi

984

Kouvola

966

Oulu

965

Iisalmi

950

Rovaniemi

949,99

Lahti

946,80

Turku

937

Nurmijärvi

927

Hyvinkää

917

Pori

910

Mikkeli

905,24

Kuopio

893

Orimattila

890

Kerava

890

Joensuu

887

Kontiolahti

877

Jyväskylä

875

Hämeenlinna

869

Palvelusetelin 30 euron korotus tarkoittaa Rovaniemen kustannusrakenteessa noin 170 000 euron kustannuslisäystä vuodelle 2024 (1.8.2024 lähtien), ja vuositasolla sen jälkeen noin 400 000 euron kustannuslisäystä palvelusetelimenoihin. Kaupunginhallituksen 18.12.2023 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4.2. mukaisesti ”määrärahalisäystarpeet tulee ensisijaisesti kattaa toimielimen sisäisillä muutoksilla. Mikäli lisämäärärahan tarvetta ei pystytä toimielimen sisällä kattamaan, tulee käydä keskustelu mahdollisuudesta kattaa tarve muiden toimielinten määrärahoja siirtämällä” (Kaupuginhallituksen kokous 18.12.2023 §410).

Vuoden 2024 sekä 2025 kustannus saadaan kompensoitua tehostamalla ja organisoimalla omaa toimintaa uudelleen. Toimenpiteet toteutetaan 1.8.2024 lähtien, jolloin kompensaatio kohdentuu samasta ajankohdasta lähtien kuin vastaava kustannuksen nousu palvelusetelissä.

Mikäli palvelutuottajan ilmoittama 1.8.2024 alkaen voimaan tuleva uusi lisämaksu tai aiemman lisämaksun korotus perustuu palvelusetelin riittämättömyyteen, tulee se tämän päätöksen myötä perua.

Palvelusetelin sääntökirjaa päivitetään palvelusetelin arvon osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushintaa 30 eurolla eli 3,3 prosentilla 1.8.2024 lähtien. Korotuksen jälkeen palvelusetelin perusarvo on 931,49 euroa, joka päivitetään palvelusetelin sääntökirjaan. Korotuksen aiheuttama kustannusten kasvu kompensoidaan oman toiminnan tehostamisella ja uudelleenorganisoinnilla. Palveluntuottajia velvoitetaan perumaan 1.8.2024 voimaan tulevat palvelusetelin riittämättömyyteen perustuvat uudet lisämaksut.

Päätös

Puheenjohtajan esityksestä sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun ja kutsutaan yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat yhteiseen keskustelutilaisuuteen sivistyslautakunnan kanssa. Asia päätetään lautakunnan toukokuun kokouksessa.

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.57-15.10.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, Tarja Kuoksa