Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Nepsy-ohjaajakoulutusta Rovaniemen opettajille

ROIDno-2023-3393

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Mari Jolanki ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Nepsydiagnoosien määrä on kasvussa ja valtava määrä nepsypiirteisiä jää kokonaan vaille diagnoosia. Jokaisella nepsypiirteisellä on yksilölliset ja vaihtelevat oireet, vahvuudet ja tuen tarpeet. 

Rovaniemellä on tällä hetkellä 9 kuukauden jono keskittymistiimiin. Tämä tarkoittaa lapsilla ja nuorilla sitä, että saattaa mennä jopa koko lukuvuosi, ennen kuin he pääsevät tiimiin arvioitavaksi. Jonossa on valtava määrä lapsia ja nuoria, joilla on haasteita, jotka vaikuttavat oppimiseen. Lähetteen keskittymistiimiin tekee psykologi, joista on tällä hetkellä huutava pula. Useilla kouluilla ei ole nimettyä koulupsykolgia tällä hetkellä. Tämä siis entisestään heikentää tilannetta ja hidastaa arviointiin pääsyä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus antaa tutkimus- ja käytännön tietoa erilaisten haasteiden syistä ja ratkaisuista.  Antaa ohjaajalle valmiuksia tukea arjen hallintaa, toiminnanohjausta ja sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen opettajille tarjotaan mahdollisuus Nepsy-valmentaja koulutukseen ja täten saadaan enemmän osaamista ja keinoja koulun arkeen tukemaan nepsy-lasten oppimista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuspalvelut on tunnistanut lasten ja nuorten lisääntyneet neuropsykiatriset (nepsy) haasteet ja toteuttanut syyslukukauden 2022 aikana ”Osaamista Nepsy-oppilaan tunnistamiseen ja tukemiseen” koulutuksen, joka sisälsi yhteensä kahdeksan lähikoulutuspäivää. Koulutukseen osallistui 42 opetushenkilöstön jäsentä eri kouluilta. Koulutuspalvelut linjasi koulutuksen järjestämisen yhteydessä, että kaupunki ei lähde tarjoamaan nepsy-valmentajakoulutusta, mikä on luonteeltaan tutkintokoulutus vaan tarjoaa samansisältöisen koulutuksen nepsylasten kanssa työskenteleville. 

Kuluvan lukuvuoden 2023-2024 aikana henkilöstöä on kannustettu nepsy-aiheisiin koulutuksiin, joista viimeisin 10.4.2024 AVI:n tarjoama "Haastavasti käyttäytyvän lapsen nepsy-piirteiden ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimia" -koulutus. Myös keskusteluissa täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa on korostettu nepsy-koulutuksen tarpeen kasvua ja sen merkitystä lasten ja perheiden hyvinvoinnille.

Koulutuspalvelut teettää opetushenkilöstölle kyselyn ja kartoittaa lisäkoulutuksen tarvetta ja halukkuutta vielä kevään 2024 aikana. Nepsy-aiheinen koulutus on mahdollista toteuttaa syksyn 2024 aikana.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä esitetyn vastauksenaan valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vastauksen lisäyksellä, että nepsy-lasten kanssa työskenteleville taataan säännöllinen koulutus.

Jussi Kainulainen poistui kokouksesta klo 14.22.
 

Tiedoksi

Aloitteen tekijä