Sivistyslautakunta, kokous 18.4.2024

§ 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Konsultoivan erityisopettajan toimen nro 19178001 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 19.03.2024

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 55 Rumpujen- ja lyömäsoitintensoiton lehtorin vakanssin 56402003 täyttäminen, 18.03.2024
§ 56 Harmonikansoiton päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 33690003 täyttäminen, 18.03.2024
§ 57 Musiikin hahmotusaineiden lehtorin vakanssin 56400066 täyttäminen, 18.03.2024
§ 58 Sellonsoiton lehtorin vakanssin 33690004 täyttäminen, 18.03.2024
§ 59 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 56400152 täyttäminen, Korkalovaaran peruskoulu, 19.03.2024
§ 60 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 26320008 täyttäminen, Ounasrinteen peruskoulu, 19.03.2024
§ 61 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 56400116 täyttäminen, Rantavitikan peruskoulu, 19.03.2024
§ 62 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 28428076 täyttäminen, Ylikylän peruskoulu, 19.03.2024
§ 63 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 39453001 täyttäminen, Ylikylän peruskoulu, 19.03.2024
§ 64 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 56400213 täyttäminen, Rantavitikan peruskoulu, 19.03.2024
§ 65 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 26320050 täyttäminen, Ounasvaaran peruskoulu, 21.03.2024
§ 66 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 26320182 täyttäminen, Ounasrinteen peruskoulu, 19.03.2024
§ 67 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 56400150 täyttäminen, Korkalovaaran peruskoulu, 19.03.2024
§ 68 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 26320157 täyttäminen, Yläkemijoen koulu, 19.03.2024
§ 69 Perusopetuksen lehtorin vakanssin 26320116 täyttäminen, Ylikylän peruskoulu, 19.03.2024
§ 70 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin 56400173 täyttämättä jättäminen, 19.03.2024
§ 71 Perusopetuksen lehtorin vakanssien 26320200 ja 26320064 täyttämättä jättäminen, 19.03.2024
§ 75 Erityisluokanopettajan vakanssin 56400129 täyttäminen, Rantavitikan peruskoulu, 02.04.2024
§ 76 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 74546057 täyttäminen, Meltauksen koulu, 02.04.2024
§ 77 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 71809019 täyttäminen, Napapiirin peruskoulu, 02.04.2024
§ 78 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 74546003 täyttäminen, Neljäntuulen koulu, 02.04.2024
§ 79 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 71809066 täyttäminen, Saaren koulu, 02.04.2024
§ 80 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 71809055 täyttäminen, Ylikylän peruskoulu, 02.04.2024
§ 81 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 74546066 täyttäminen, Ylikylän peruskoulu, 02.04.2024
§ 82 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 74546018 täyttäminen, Myllärin koulu, 02.04.2024
§ 83 Koulunkäynninohjaajan vakanssin 74546019 täyttäminen, Myllärin koulu, 02.04.2024
§ 84 Koulunkäynninohjaajien vakanssien 74546020 ja 74546023 täyttämättä jättäminen, 02.04.2024
§ 86 Kuvataidekoulun opettajan vakanssin 37230002 täyttäminen, 04.04.2024
§ 87 Täyttölupa kuvataidekoulun tuntiopettajan vakanssille 1.8.2024 alkaen, 04.04.2024
§ 88 Satu Karjalaisen määräaikainen siirto Viirinkankaan koulun luokanopettajan vakanssista Muurolan peruskoulun erityisopettajan vakanssiin, 04.04.2024
§ 89 Janne Kaukosen määräaikaisen siirto Ylikylän peruskoulusta Muurolan peruskouluun, 04.04.2024
§ 91 Tanssin lehtorin vakanssin 56402007 täyttäminen, 08.04.2024
Tutkimuslupapäätös:
§ 73 Tutkimuslupa/ Helena Korteniemi ja Eeva-Leena Rautio, 21.03.2024
§ 74 Tutkimuslupa/ Joni Kuusela, 21.03.2024
§ 85 Tutkimuslupa/ Sani Kunnari-Rapakko, 03.04.2024

Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Martti Niemisen määräaikainen siirtäminen lehtorin virkaan nro 26320160 / Ounasvaaran peruskoulu, 04.04.2024

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 17 Vaaranlammen monitoimitalon ensikertaiskalustus, 22.03.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Kustannusten siirto/Mervi Johansson ja Hanna Mettiäinen, 21.03.2024
Muu päätös:
§ 14 Palvelukolmio -projekti, varhaiskasvatuksen- ja koulutuspalveluiden digitaalisten palvelujen kehittäminen, 19.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.

Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
​​​​Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.