Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

- Kevään ylioppilas juhlat 4.6., Kai Väistö
- Esiopetuksen toiminnan kehittämiseen valtionapu, Kai Väistö
- Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Rovaniemellä, Tarja Kuoksa
- Palvelusetelipäiväkoti Northern light playschoolin toiminnan loppuminen 31.7.2021, Tarja Kuoksa
-  2021-2025 etenee kohti päätöksentekoa, Merja Tervo
- Kansallinen veteraanipäivän juhla Rovaniemellä 27.4.2021 klo 13.00, Merja Tervo
- Vaaranlammen investointi
- Koronarajoitukset
- Uimahalli
- Teatteri
- Erä- ja luontomuseo
- Korkalovaaran koulun liikuntasalivuorot
Harri Rapo/kh:n asiat:
- uimahalliasia
- erämuseohakemus
- Liisa Ansala siirtynyt muihin tehtäviin, uusi kh:n puheenjohtaja Susanna Junttila
- toimialajohtajan ja rahoitusjohtajan valinnat käynnissä
- sijoitusasiat edelleen esillä
- nuorisovaltuuston harrastetuki
- tilinpäätös 2020 positiivinen korona-tukien vuoksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.