Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.3.2021, 01917/19/2208
- Virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva valitus Raimo Maunu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.3.2021, 01024/19/2208
- Virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva valitus Raimo Maunu

Lapin aluehallintoviraston päätös 12.4.2021 1475/2020
- Etsivä nuorisotyö-toiminnalle on myönnetty valtionavustusta 182 500,00 euroa.
Avustuksen avulla vähennetään nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

- Valtion erityisavustus perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen 120.000€

- Valtion erityisavustus Sairaalakoulun konsultatiivisen toiminnan kehittämiseen 173.600€

- Valtionavustus lähivirkistysalueiden ja vireralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen 95.920€

- Vammaisneuvoston pöytäkirja 26.3.2021

- Vanhusneuvoston pöytäkirja 31.3.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.