Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustaminen Ylikylän koulu

ROIDno-2021-1251

Valmistelija

  • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuspalveluissa on tarve perustaa yksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2021 alkaen. Tehtävän pääkoulu tulee olemaan Ylikylän koulu. Tehtävä tarvitaan jotta aikaisempi YT-menettely saadaan päätökseen ja tehtävä täytetään YT-prosessin mukaisesti.

Lisäksi koulutuspalveluissa tarvitaan 15 päätoimisen tuntiopettajan virkaa jotka täytetään ensisijaisesti määräaikaisesti 1.8.2021 alkaen vastaamaan koulujen palveluntarpeen muutoksiin ja hankerahoituksilla täyettäviin tehtäviin. 

Virkojen perustaminen sisältyvät koulutuspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella ja palkka kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valmistelija esitys:

Esitän, että sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut virat koulutuspalveluihin1.8.2021 alkaen. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut virat koulutuspalveluihin1.8.2021 alkaen. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.