Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Outilan ja varalle Maija Pirttijärven.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  28.4.2021. 

Pöytäkirja julkaistaan  29.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Outilan ja varalle Elina Holmin.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  28.4.2021. Pöytäkirja julkaistaan  29.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.