Sivistyslautakunta, kokous 22.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Lapin kamariorkesterin intendentin viran (vakanssinro 13780001) täyttölupa, 30.03.2021

Liikuntajohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Yleisurheiluvälineiden hankinta, 23.03.2021

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 76 Ylikylän koulun musiikinsoittimien osahankinta, 31.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Koulusihteerin toimen vakanssi nro 16110018 täyttäminen, 17.03.2021
§ 62 Koulusihteerin toimen vakanssi 2400016 täyttäminen, 17.03.2021
§ 69 Ounasvaaran lukion opinto-ohjaajien tehtäväpalkan määräaikainen tarkistus, 19.03.2021
§ 71 Lehtorin viran 71397031 (englannin ja ruotsin kieli) täyttäminen Ounasvaaran lukio, 24.03.2021
§ 73 Täyttölupa vakanssille 12650001, 24.03.2021
§ 77 Rehtoreiden OPV ja huojennukset lv 2021-2022, 07.04.2021
§ 79 Nimikemuutos vakanssille 56400131 Lapin musikkiopisto, 13.04.2021
Muu päätös:
§ 74 Rovaniemen kuvataidekoulun työajat lv. 2021 -2022, 26.03.2021

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 21 Kohdeavustus/ Rovaniemen Seta ry, 25.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Lapin maakuntamuseo, amanuenssin toimen (vakanssi nro 900002) täyttö, 20.03.2021
§ 22 Täyttölupa nuorisotoiminnan koordinaattorin sijaisuuteen, 08.04.2021
§ 24 Lastenkulttuurituottajan määräaikaisen sijaisuuden jatkaminen, 12.04.2021
§ 25 Etsivän nuorisotyöntekijän toimen (vakanssi nro vak.nro 81401002) täyttö, 12.04.2021

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 80 Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaajan viran täyttäminen / 74519007, 13.04.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 76 Tutkimuslupa / Taru Lappalainen, 12.04.2021

Rehtori Muurolan peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous, 56400119) Muurolan peruskoulussa ajalla 1.8.2021 - 31.7.2022, 26.03.2021

Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
§ 4 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (56400109), joustava perusopetus / Ounasvaaran peruskoulu, 30.03.2021
§ 5 Lehtorin määräaikainen virka (26320073), matematiikka ja fysiikka / Ounasvaaran peruskoulu, 31.03.2021
§ 6 Päätoiminen tuntiopettaja (56400134), musiikki / Ounasvaaran peruskoulu, 13.04.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 24 Ylikylän päiväkodin irtokalusteiden hankinta, 30.03.2021

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
§ 1 Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden tilausliikenteenä hoidettavat Vaaranlammen koulun väistökuljetukset, 24.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja toimialajohtanan esityksen.

Eriävä mielipide

  • Timo Tolonen jätti esiävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Timo Tolonen esitti, että sivistyslautakunta käyttää otto-oikeutta vapaa-ajanpalveluiden palvelualuepäällikön päätökseen § 21.

Esitys raukesi kannattamattomana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.