Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

 

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

- Muurolan päiväkodin vuokramallin kilpailutus
- OKM myöntänyt koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluille erityistuen 194 000 € koronapandemian vaikutusten tasaamiseen
- Napapiirin peruskoulu hankkeen investointitapa harkinnassa
- Orkestein katsomon täyttöaste
 -Korontatilanne perusvaiheessa
- Ylikylän monitoimitalon kustannukset
- Koulukuraattorit ja-psykologin siirtyvät hyvinvointialueelle
- Kuinka huomioidaan ilmastomuutokset, tulvariskit  ja rankkasateet rakennushankkeissa
- Vesijumpparyhmät
- Eläkeläisten kävelyryhmä urheiluopistolla
- Rautiosaaren koulun iltapäiväkero
- Viestinnän ja osallisuuden erityisasiantuntija Katja Mäntylä esitteli Vaaranlammen kyselyn tuloksia

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.