Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Rehtoreiden ja koulunjohtajien tva lisät lukuvuonna 2021-2022, 09.09.2021

Kirjastonjohtaja
Muu päätös:
§ 5 Kaupunginkirjaston talvikauden aukiolot, 30.08.2021
§ 6 Alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjastonhoitajan sijaisuuden rekrytoinnin keskeytys, 07.09.2021

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Harjoitusvuorotuet syksyllä 2021 ja keväällä 2022, 13.09.2021

Oppilashuollon esihenkilö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Koulukuraattorin vakanssi 22977002 sijaisuus, 07.09.2021
§ 2 Koulukuraattorin vakanssi 22977011 sijaisuus, 07.09.2021

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 137 Koulunkäynninohjaajien TVA ryhmittely lukuvuodelle 2021-2022, 26.08.2021

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 65 Kohdeavustus/Turbojonnet, 15.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 57 Kulttuurituottajan toimen (vakanssi nro 74124003) täyttö, 20.08.2021
§ 63 Kulttuurituottajan toimen (vakanssi nro 74124004) täyttö, 01.09.2021
§ 64 Kulttuurituottajan (vakanssi nro 74124001) toimivapaan sijainen, 08.09.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Muu päätös:
§ 59 Hankinnan keskeyttäminen, Kirjaston palautusautomaatti, 20.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Merkittiin, että Mari Jolanki jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi, poistui kokouksesta ja puheenjohtajana toimi varapauheenjohtaja Maija Pirttijärvi.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja varapuheenjohtajan esityksen.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.