Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Markku Kallisen ja varalle Heikki Lindroosin.

 

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Jukka Uimaniemen ja varalle Heikki Lindroosin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.