Sivistyslautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Graffiti-seinäksi Lehto Group OY:n keskeneräinen kerrostalo

ROIDno-2021-1979

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Terhi Heikkilä jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen keskustassa Korkalonkadun ja Toripuistikon kulmauksessa 10-korttelissa sijaitseva “korona-muistomerkiksi” päätynyt Lehto Group OY:n kerrostalo on paketoitu kauttaaltaan paksuilla epäesteettisillä vanerilevyillä. Keskeisellä ja näkyvällä paikalla oleva keskeneräinen rakennustyömaa vaikuttaa negatiivisesti kaupungin yleiskuvaan ja viihtyvyyteen. 

Rovaniemellä on aiemmin ollut graffiti-seinä Lapinaukean ympärillä. Se kuitenkin purettiin pois, harrastajien harmiksi, muutama vuosi takaperin uudisrakentamisen tieltä ja nyt harrastajille ei ole tarjolla juurikaan seiniä, joihin tehdä katutaidetta. Tilanteeseen tulee saada muutos, sillä kaupungissa, jossa on elinvoimainen ja aktiivinen kulttuurielämä ja toinen Suomen yliopistoista, joka tarjoaa taiteiden koulutusta, taiteen tulee näkyä myös katukuvassa. Ja kunnan tulee tarjota mahdollisuuksia katukuvan elävöittämiseen. 

Esitänkin, että Rovaniemen kaupunki selvittää Lehto Group OY:ltä paketoidun kerrostalon hyödyntämistä väliaikaisena katutaideseinänä. Tällä saataisiin surullisen näköisestä, keskellä kaupunkia sijaitsevasta rakennelmasta taideteos. Ja monet taiteilijat saisivat paikan toteuttaa harrastustaan. Tämä voisi osaltaan tukea myös niiden nuorten ja aikuisten hyvinvointia, joiden muut harrastukset ovat pandemian vuoksi katkolla. Lisäksi katutaiteella on tapana levitä sosiaalisen median kautta yli kaupunkirajojen, ja näin Rovaniemi saisi ilmaista mainosta, mikä ei olisi ollenkaan pahitteeksi tilanteessa, jossa kotimaan matkailu alkaa osoittaa jo elpymisen merkkejä. 

Liitteenä kuvat paketoidusta kerrostalosta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Roosa Nevala, kulttuurituottaja, roosa.nevala@rovaniemi.fi

Perustelut

Terhi Heikkilän kirjoittamassa katutaidetta ja eläväistä katukuvaa käsittelevässä aloitteessa esitettiin, että Rovaniemen kaupunki selvittää Lehto Group OY:n 10-korttelin rakennushankkeen vaneriseinien saattamista katutaiteen käyttöön. 

Lehto Group osakeyhtiöön on oltu yhteydessä. Yhtiöstä kerrottiin, että heillä on ollut vastaavia projekteja työmaakohteissa mm. Oulussa, missä aitoihin on ollut mahdollista maalata. Tällä hetkellä Rovaniemen 10-korttelissa on käynnistymässä asuntojen ennakkomarkkinointi ja työmaalla käynnistetään rakennustyöt niin pian kuin mahdollista, jonka vuoksi seiniä ei voida nyt käyttää esitettyyn tarkoitukseen. Lehto Group Oy:llä ei ole tällä hetkellä muita hankkeita Rovaniemellä, missä vastaavaa toimintaa voitaisiin järjestää. Idea on hyvä nostaa uudelleen esiin, mikäli vastaavia kohteita käynnistyy.

Kaupunkikuvan elävöittäminen on viihtyvyystekijä ja katutaidetta onkin syntynyt Rovaniemelle monissa eri yhteyksissä. Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut lanseerasi kesällä 2021 uusia vanerista valmistettuja taidekolmioita, joita on sijoitettu yksi Monden pihalle sekä kaksi Rovaniemen skeittiparkille. Vanerista rakennetut kolmiot ovat avoimesti käytössä maalauskohteena kaikille kaupunkilaisille. Lisäksi Monitoritalo Monden seinään tuotetaan vuosittain uusi teos. Kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelut tukevat katutaiteen tekemistä mm. järjestämällä työpajoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.