Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vanhusneuvoston pöytäkirja 11.8.2020
- tiedoksi sivistyslautakunnalle

Vammaisneuvoston pöytäkirja 28.8.2020
- tiedoksi sivistyslautakunnalle

Toimielinseurannan lomake ja toimielinseurannan vastuutaulukko, tarkastuslautakunta 26.8.2020 § 80
- tiedoksi sivistyslautakunnalle

Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos 
- lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle soiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 

Ounasrinteen koulun vanhempain toimikunnan puolesta Jenniina Heikkilä 23.9.2020
https://www.adressit.com/ounasrinteen_kirjaston_sailyttamisen_puolest?u=6076800&s=76792007&utm_source=fb_share

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.