Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Opetuspäällikön toimen muuttaminen opetuspäällikön viraksi / 54780004

ROIDno-2019-2707

Valmistelija

  • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuspalveluiden hallinnon opetuspäällikön toimi vakanssinumero 54780004 muutetaan viraksi 1.1.2021 alkaen. Koulutuspalveluiden hallinnon tehtävänkuvaukset ovat muuttuneet henkilövaihdosten vuoksi. Toimi tulee muuttaa viraksi koska opetuspäällikön tehtävässä käytetään julkista valtaa mm. toimimalla palvelualuepäällikön varahenkilönä ja vastaamalla delegointimatriisin mukaisesti koulutuspalveluiden tuntikehyspäätöksistä ja tuntijaon muutosten valmistelusta. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Toimi on tällä hetkellä määräaikaisesti täytettynä, joten muutos ei lisää jo olemassa olevia henkilöstökuluja tai henkilöstömäärää.

Palvelualuepäälliikkö Kai Väistö:

Esitän, että opintopäällikön toimi vakanssinumero 54780008 muutetaan opetuspäällikön viraksi 1.1.2021 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimukset eivät muutu ja virka sijoittuu koulutuspalveluiden hallintoon.
Vakanssin muuttaminen viraksi ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään ja virka on otettu huomioon koulutuspalveluiden henkilöstö- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta muuttaa opetuspäällikön toimen vakanssinumero 54780004 opetuspäällikön viraksi 1.1.2021 alkaen valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, henkilöstösuunnittelija