Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Sinetän ja Ounasrinteen kirjastojen lakkauttaminen

ROIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sinetän kirjasto sijaitsee alueen koulun yhteydessä. Kirjaston hyllyjä on sijoitettu äidinkielen luokan yhteyteen. Kirjastopalvelu on mahdollista tuottaa nykyisillä resursseilla alueen asukkaille ja koululle kirjastoautopalveluna. Ratkaisu on toiminnallinen, se monipuolistaa tarjolla olevaa kirjastoaineistoa ja mahdollistaa lasten ja nuorten kirjastotyön sekä kirjastoautopalvelun yhteistyön tehostamisen.

Ounasrinteen kirjasto sijaitsee Ounasrinteen monitoimitalossa. Merkittävä osa kirjaston käyttäjistä on lapsia ja nuoria. Tarvittavat kirjastopalvelut voidaan tuottaa kirjastoautolla.

1. Kirjastoautoreittejä organisoidaan uudelleen siten, että palvelut voidaan tuottaa riittävän laadukkaasti

2. Ounasrinteen kirjaston lakkauttamisella säästetään 2 henkilötyövuotta, joiden kustannus on noin 80 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sinetän ja Ounasrinteen kirjastot lakkautetaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.