Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2021 /esitys

ROIDno-2020-2008

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi 7,10 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2021 talousarvion suunnitteluohjeessa on osoitettu toimielinkohtaiset määrärahakehykset.

Sivistyslautakunnan määrärahakehys vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa.

Toimielin RAAMI 2021
Tarkastuslautakunta 0,25
Kaupunginhallitus -1,60
Perusturvalautakunta 231,00
Sivistyslautakunta 135,50
Elinvoimalautakunta 20,50
Ympäristölautakunta 6,45
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 392,10

 

Sivistyslautakunnan alustavat palvelualuekohtaiset määrärahat:

  TAE2021
Varhaiskasvatuspalvelut 46,42
Koulutuspalvelut 71,58
Vapaa-ajan palvelut 17,50
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 135,50

 

Määrärahat yhteensä on sivistyslautakuntaa sitova. Palvelualuekohtaiset määrärahat tarkentuvat käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2020. Maksujen korotukset palvelualueilla tehdään joko vuoden tai viimeistään lukuvuoden alusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2021 talousarvion. Sivistyslautakunnan määräraha vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.