Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- LaNuPe -toiminnan esittely, Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sote-johtaja
- Kulttuuriohjelman esittely, Miikka Niemi, toimitusjohtaja Flatlight ja kulttuurituottajat Matti Sélin ja Roosa Nevala
- Rantavitikan oppilasasia, virka-apulaisrehtorijärjestelmä, erityisen tuen tilannekuva, Kai Väistö, palvelualuepäällilkkö ja Hanna Koivula, oppilaan tuen erityisasiantuntija
- Esittävän taiteen VOS (hakemus 15.2.), Erä- ja kulttuurimuseo Rovaniemelle, Valtiovarainministeriön päätös avustuksesta Kehitä kirjastoa- Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille -hankkeeseen (51 000 €), palvelualuepäällikkö Merja Tervo
- kaupunkistrategian laatiminen aloitetaan, Koronatoimet, Risto Varis, hallintopäällikkö
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.