Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Mari Jolangin  ja varalle Nafisa Yeasmin.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.3.2021. 

Pöytäkirja julkaistaan 4.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.