Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2023

§ 44 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Tietohallintoasiantuntija Kai Mursu opasti lautakuntaa eSingnature sähköisen allekirjoituksen käyttöönotossa

- Talousarvio 2024

Merkittiin, että Reijo Jylhä saapui kokoukseen klo 13.31

- Ounasvaaran lukion tilat

- Vaaranlammen monitoimitalo

- Napapiirin monitoimitalo, rehtori Tiina Mölläri esitteli hanketta

- Neljäntuulen koulu

- Keskusteltiin Pilke päiviäkotien liikkeenluovutussopimuksesta, kiinteistöjen vuokra-ajasta sekä toiminnan siirtämisen ajankohdasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.