Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2023

§ 47 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitus 20.3.2023 § 97
- Pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto

Vanhusneuvoston pöytäkirja 29.3.2023

Vammaisneuvoston pöytäkirja 31.3.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.