Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

  • Kotiseutupäivien esittely, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto

  • Tyttöjen Talon raportoinnin esittely ja ajankohtaiset asiat, Tyttöjen Talon johtaja Kate Suopajärvi

  • Neuvottelu alueellisen vastuumuseon toiminnasta 13.5 Museovirastossa

  • Lappi Areenan operoinnin uudistaminen, Kaupunginhallitus 9.5.2022, § 167, ROIDno-2021-3092

  • Iltapäivätoiminta 2022-23 tilanne

  • Häkinvaaran kaavoitustilanne

  • Napapiirin monitoimitalon investointi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.