Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ilmoitusasiat

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus 5.5.2022
- Päätös H1378/2022, Raimo Maunun palkkasaatava 2007-2008

Korkein hallinto-oikeus 5.5.2022
- Päätös H1375/2022, Raimo Maunun etäopetuslasku 2008-2009

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.