Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.