Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Perusopetuksen järjestämisperiaatteet 2022

ROIDno-2022-2175

Valmistelija

  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteilla luodaan koulutuspalveluiden viitekehys ja määritetään laatua. Sivistyslautakunta on hyväksynyt nyt käytössä olevat järjestämisperiaatteet 16.3.2010 ja niitä on päivitetty sen jälkeen tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2019. Periaatteet hyväksytään sivistyslautakunnassa vähintään viiden vuoden välein ja niiden toteutumista arvioidaan.

Järjestämisen periaatteet on rakennettu kaupunkistrategian linjausten ja valtakunnallisten perusopetuksen laatukriteereiden suositusten pohjalta. Periaatteiden laadinnassa on myös otettu huomioon valtakunnallisia kehittämislinjauksia sekä tutkimus- ja arviointitietoja.

Perusopetuksen järjestämisperiaatteet muodostuu viidestä kokonaisuudesta:

  1. Johdanto
  2. Perusopetuksen järjestäminen ja monipuoliset oppimisympäristöt
  3. Opetusjärjestelyt ja opetus
  4. Oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki
  5. Kehystekijöitä

Päivitykset merkitty liitteeseen keltaisella pohjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteet.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Perusopetuksen rehtorit.